Vi har uppdaterat vår cookiepolicy!
Cookies hjälper oss förbättra din upplevelse hos oss. Så för att kunna analysera trafiken, erbjuda dig personlig information
och för att grundläggande funktionalitet ska fungera på webbplatsen behöver vi använda oss av lite cookies.

Läs mer om hur vi använder cookies!

april

22


Nötkreatur - Seminstationen HÖRBY

Tisdagen den 22 april kl. 14.00, låter Polisen Skåne genom auktion försälja ca 80 st SLB nötkreatur, därav 35 st amkor dräktiga eller med kalv, 20 st kvigor och 20 st tjurar i olika ålder. Besättningen är leukos och BVD friförklarad. Auktionsvillkor: Kontant betalaning auktionsdagen. alt. check eller betalkort. Övriga villkor vid auktionens början. Vid ytterligare frågor ber vi er kontakta Bengt Fridh 0706-743136 eller Håkan Ottosson 070-7250009. Samtliga köpare måste registrera sig och hämta ut köpkort. Skoskydd skall användas i stallen. Utrapportering skall ske från Produktionsplatsnummer: 1125 Välkomna!

Nötkreatur - Seminstationen HÖRBY

Tisdagen den 22 april kl. 14.00, låter Polisen Skåne genom auktion försälja ca 80 st SLB nötkreatur, därav 35 st amkor dräktiga eller med kalv, 20 st kvigor och 20 st tjurar i olika ålder. Besättningen är leukos och BVD friförklarad. Auktionsvillkor: Kontant betalaning auktionsdagen. alt. check eller betalkort. Övriga villkor vid auktionens början. Vid ytterligare frågor ber vi er kontakta Bengt Fridh 0706-743136 eller Håkan Ottosson 070-7250009. Samtliga köpare måste registrera sig och hämta ut köpkort. Skoskydd skall användas i stallen. Utrapportering skall ske från Produktionsplatsnummer: 1125 Välkomna!


Beskrivning Tisdagen den 22 april kl. 14.00, låter Polisen Skåne genom auktion försälja ca 80 st SLB nötkreatur, därav 35 st amkor dräktiga eller med kalv, 20 st kvigor och 20 st tjurar i olika ålder. Besättningen är leukos och BVD friförklarad. Auktionsvillkor: Kontant betalaning auktionsdagen. alt. check eller betalkort. Övriga villkor vid auktionens början. Vid ytterligare frågor ber vi er kontakta Bengt Fridh 0706-743136 eller Håkan Ottosson 070-7250009. Samtliga köpare måste registrera sig och hämta ut köpkort. Skoskydd skall användas i stallen. Utrapportering skall ske från Produktionsplatsnummer: 1125 Välkomna!
Datum och tid Tisdagen den 22 april 2008, kl. 14:00
Plats Seminstationen HÖRBY
Ort HÖRBY

Objektslistan visar alla objekt sorterade efter kategori. Objektslistan är preliminär och ändras när fler objekt tillkommer. Om du vill skriva ut en lista i nummerordning och ta med på auktionen så är det ”utropslistan” som du ska skriva ut. Säljaren är ensam ansvarig för samtliga uppgifter om objekten.

Utropsnummer Objekt Säljare

Djur

8 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
26 1
36 1
37 1
39 1
40 1
41 1
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1
51 1
61 1
60 1
58 1
64 1
67 1
68 1
73 1
75 1
77 1
80 1
81 1
78 1
79 1
76 1
74 1
69 1
70 1
71 1
72 1
65 1
66 1
59 1
62 1
63 1
53 1
54 1
55 1
56 1
42 1
33 1
27 1
28 1
29 1
21 1
22 1
24 1
25 1
30 1
31 1
32 1
34 1
35 1
38 1
19 1
20 1
23 1
9 1
10 1
11 1
12 1
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
57 1
52 1

Instruktioner: För att visa mer detaljer samt bilder/video kopplade direkt till objektet klicka på respektive utrop nedan.
Utropsnummer Objekt Säljare
1 nötkreatur - ko - 250, f 970101, dr 1
2 nötkreatur - ko - 203, f 950101, dr? 1
3 nötkreatur - ko - 144, f 070714, dr 1
4 nötkreatur - ko - 42, f 990714, dr 1
5 nötkreatur - ko - 73, f 000215, dr 1
6 nötkreatur - ko - 13, f 940101, 1
7 nötkreatur - ko - UTGÅR 1
8 nötkreatur - tjur - 128, f. 060914 1
9 nötkreatur - ko - 41, f. 990719, dr 4-5 mån 1
10 nötkreatur - ko - 217, f. 950101, dr 5-6 mån 1
11 nötkreatur - ko - 126, f. 060909, m kalv 0003 1
12 nötkreatur - ko - 251, f. 970505, dr 1
13 nötkreatur - tjur - 153, f. 070723 1
14 nötkreatur - tjur - 130, f. 061003 1
15 nötkreatur - tjur - 143, f. 061021 1
16 nötkreatur - tjur - 137, f. 061014 1
17 nötkreatur - tjur - 113, f. 050804 1
18 nötkreatur - tjur - 125, f. 060908 1
19 nötkreatur - ko - 227, f. 970101, dr 1
20 nötkreatur - ko - 49, f. 991120, dr 5 mån 1
21 nötkreatur - kviga - 108, f. 050611, dr 1
22 nötkreatur - kviga - 124, f. 060906, dr 1
23 nötkreatur - ko - 259, gul, f. 950101 1
24 nötkreatur - kviga - 133, f. 061008, dr? 1
25 nötkreatur - ko - 226, f. 970101, dr 1
26 nötkreatur - tjur - 134, f. 061008, 1
27 nötkreatur - kviga - 121, f. 060901, dr 1
28 nötkreatur - kviga - 106, f. 050605 1
29 nötkreatur - kviga - 129, f. 061001 1
30 nötkreatur - ko - 216, f. 950101, dr. 7-8 mån 1
31 nötkreatur - ko - 252, f. 950101, dr. 1
32 nötkreatur - ko - 222, f. 960101 1
33 nötkreatur - kviga - 145, f. 070714 1
34 nötkreatur - ko - 48, f. 991115, dr. 1
35 nötkreatur - ko - 15, f. 940101 1
36 nötkreatur - tjur - 158, f.070730 1
37 nötkreatur - tjur - 138, f.061016 1
38 nötkreatur - ko - 43, f. 990721, dr. 1
39 nötkreatur - tjur - 118, f. 060814 1
40 nötkreatur - tjur - 142, f. 061020 1
41 nötkreatur - tjur - UTGÅR 1
42 nötkreatur - kviga - 139, f. 061017, dr. 1
43 nötkreatur - tjur - 149, f. 070515 1
44 nötkreatur - tjur - 151, f. 070601 1
45 nötkreatur - tjur - 131, f. 061005 1
46 nötkreatur - tjur - 160, f. 070801 1
47 nötkreatur - tjur - 161, f. 070802 1
48 nötkreatur - tjur - 147, f. 070715 1
49 nötkreatur - tjur - 152, f. 070722 1
50 nötkreatur - tjur - 159, f. 070730 1
51 nötkreatur - tjur - 150, f. 070720 1
52 nötkreatur - ko - 32, f. 960101 1
53 nötkreatur - kviga - 148, f. 070501 1
54 nötkreatur - kviga - 155, f. 070726 1
55 nötkreatur - kviga - 156, f. 070729 1
56 nötkreatur - kviga - UTGÅR 1
57 nötkreatur - ko - 232, f. 950101 1
58 nötkreatur - tjur - 186, f. 1
59 nötkreatur - kviga - 187, f. 1
60 nötkreatur - tjur - 178, f. 1
61 nötkreatur - tjur - 179, f. 1
62 nötkreatur - kviga - 180, f. 1
63 nötkreatur - kviga - 157, f. 070729 1
64 nötkreatur - tjur - 154, f. 070725 1
65 nötkreatur - kviga - 172, f. 1
66 nötkreatur - kviga - 173, f. 1
67 nötkreatur - tjur - 174, f. 1
68 nötkreatur - tjur - 175, f. 1
69 nötkreatur - kviga - 176, f. 1
70 nötkreatur - kviga - 177, f. 1
71 nötkreatur - kviga - 170, f. 1
72 nötkreatur - kviga - 181, f. 1
73 nötkreatur - tjur - 182, f. 1
74 nötkreatur - kviga - 183, f. 1
75 nötkreatur - tjur - 184, f. 1
76 nötkreatur - kviga - 0001, f.080401 1
77 nötkreatur - tjur - 0002, f.080401 1
78 nötkreatur - kviga - 0004, f.080401 1
79 nötkreatur - kviga - 0005, f.080401 1
80 nötkreatur - tjur - 0006, f.080401 1
81 nötkreatur - tjur - 185, f. 1

Instruktioner: För att visa stora bilder klicka på valfri bild du kan sedan bläddra mellan olika bilder med hjälp av piltangenterna eller genom att klicka på de pilar som visas på den stora bilden.
Just nu finns det inga biler att visa.

Instruktioner: Klicka på filen nedan för att starta nedladdning

Seminstationen HÖRBYKommer inom kort!

OBS! Auktionsdagen beviljas inga nya krediter.
OBS! Du kan inte ansöka vid auktionstilfället, kredit måste sökas 3 dagar innan auktion.

Villkor kommer inom kort!