Vi har uppdaterat vår cookiepolicy!
Cookies hjälper oss förbättra din upplevelse hos oss. Så för att kunna analysera trafiken, erbjuda dig personlig information
och för att grundläggande funktionalitet ska fungera på webbplatsen behöver vi använda oss av lite cookies.

Läs mer om hur vi använder cookies!

Köpa på auktion

Bra att veta för de som besöker våra auktioner


Före auktion
För att auktionen ska fungera snabbt och effektivt vill vi att alla spekulanter registrerar sig och hämtar ut kundnummer. Registrering sker i vår auktionsbil genom att vi scannar/läser av körkort eller legitimation.

Om du ansökt om kredit eller tidigare registrerat dig så finns du med i vårt register och får snabbt ut ditt kundnummer. Är det första gången som du handlar hos oss så får du fylla i en enkel blankett och därefter visa din legitimation.

Innan du lämnar auktionsplatsen eller när du har handlat färdigt går du till auktionsbilen och återlämnar ditt kundnummer. Kunder som ansökt om och beviljats kredit får faktura hemskickad. Övriga betalar kontant, i auktionsbilen har vi möjlighet att ta emot betalning via betalkort och kontanter.

Om du inte har möjlighet att själv närvara på auktionen så kan du lämna inropsuppdrag till oss. Du skriver då ner auktionsnummer och det högsta belopp som du är villig att betala. Därefter bjuder vi för din räkning som om du varit på plats. Det innebär att om det behövs så följer vi budgivningen upp till ditt högsta belopp. Avstannar budgivningen tidigare så får du köpa objektet under ditt max bud, dvs precis som om du själv varit på plats och bjudit.

För köparnas och säljarens säkerhet bandas också hela auktionen digitalt.

Visning av de objekt som ska säljas sker oftast samma dag som auktionen genomförs. Ibland finns även möjlighet till visning vid ytterligare något tillfälle eller efter överenskommelse. Visningen ger spekulanterna möjlighet att närmare besiktiga de objekt han/hon är intresserade av.

Att tänka på vi auktion

Var tydlig

Var noga med att ange tydliga bud! Om roparen inte ser dig - höj din röst och skrik "hojta"! När klubban fallit är det för sent. Det är alltid roparen som avgör om ett rop av någon anledning ska tas om.

Kontant betalning under 1 000 kr

Alla inköp under 1 000 kr totalt betalas kontant i auktionsbilen, detta gäller även kreditkunder!

Moms tillkommer med 25%

Moms tillkommer med 25% om annat ej angivits. I övrigt utgår normalt inga klubbavgifter eller andra avgifter.

Befintligt skick

Alla objekt säljs i befintligt skick, dvs det skick det befinner sig i vid klubbslaget. Säljaren är ensam ansvarig för alla uppgifter om godset samt för eventuella fel och brister.

Reklamation

Köparen ska före auktionen genom egen undersökning bedöma objektets skick. Köparen ska omgående reklamera ev. dolda fel till säljaren, dock senast 8 dagar räknat från auktionsdagen.

Uppdrag av kronofogden och konkursförvaltare

All försäljning på uppdrag av kronofogden och konkursförvaltare sker mot kontant betalning om annat inte meddelats. Vidare gäller att det i dessa fall inte lämnas några garantier beträffande egendomens funktion, ursprung och kvalitet.

Ansvar efter klubbslag

Efter klubbslag övergår ansvaret för objektet på köparen. Köparen bör därför ha tillsyn och omhänderta objektet omgående. Betalningsskyldighet föreligger för köparen även om godset förkommit. Inroparen är personligen ansvarig för gjorda inrop.